warranty    Stimați clienți !

       Selectînd aparatele din rețeaua noastră de distribuție - vă cumpărați numai produse de calitate , care sunt acoperite de garanție gratuit de la producători . Condiții de garanție sunt stabilite de către producător și poate fi de până la 5 ani . Repararea și întreținerea echipamentelor se efectuează numai la centrele de service autorizate . Adresele și numerele de telefon ale acestor centre de servicii sunt cuprinse în certificatul de garanție atașat la aparat .
       Compania noastră efectuează reparații și întreținere a aparatelor de uz casnic în perioada de garanție ( dacă defecțiunea sa produs în perioada de garanție ) , care include gratuit înlăturarea a tuturor defecțiunilor în perioada de garanție de la data de vânzare , au apărut nu din vina utilizatorului , si post - garantie ( după expirarea perioadei de garanție pe tehnica ) . Serviciul Clienți efectuază , de asemenea, instalarea și  conectarea . Furnizarea de calitate a acestor servicii este cheia pentru expluatarea de lungă durată și de succes a tehnicii procurate . Promovînd numai produse de înaltă calitate și cu abilități practice dobândite în mulți ani de experiență , specialiștii noștri sunt capabili de a oferi cumpărătorilor  noștri un nivel de serviciu demn , care te va scuti de o mulțime de timp , bani și nervi .
      În legătura cu toate aspectele de garanție și servicii ne puteți contacta pe adresa: Chișinău , str.Uzinelor , 21 sau prin telefon 47-05-51 .

       Vă dorim o achiziție rezonabilă și de succes  !

---------------------------------------------------------------------------------

 Уважаемые покупатели!

       Выбрав бытовую технику в нашей торговой сети – Вы покупаете только качественный товар, на который распространяется бесплатное гарантийное обслуживание от фирм производителей. Сроки гарантийного обслуживания устанавливаются изготовителем, и может составлять до 5 лет. Гарантийный ремонт и обслуживание техники производиться только в авторизированных сервисных центрах. Адреса и телефоны этих сервисных центров содержатся в гарантийном талоне, прикрепленных к технике.
       Наша компания осуществляет ремонт и обслуживание бытовой техники как гарантийное (если поломка произошла в течение гарантийного срока), которое включает бесплатное устранение всех неполадок в работе в течение гарантийного срока с момента продажи, возникших не по вашей вине, так и послегарантийное (после срока выхода гарантии на технику). Также служба сервиса производит установку и подключение техники. Качественное предоставление данных услуг является залогом длительной и успешной эксплуатацией любого электротехнического изделия. Продавая только высококачественные товары и имея практические навыки, приобретенные многолетним опытом, наши специалисты способны обеспечить наших клиентов достойным сервисным обслуживанием, что сэкономит вам массу времени, денег и нервов.
       По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания Вы можете обратиться по адресу: г.Кишинев, ул.Заводская,21 или по телефону 47-05-51.

       Желаем Вам удачных и разумных покупок!